Energimyndigheten erbjuder stöd för marknadslansering av nya innovativa tjänster och produkter som har potential att påtagligt bidra till omställningen av energisystemet. Ansökningar kommer att bedömas vid två tillfällen under året.

Syftet med detta stöd är att bidra till omställningen av energisystemet genom att stödja marknadslansering av nya innovativa tjänster och produkter som bidrar till förnybar energitillförsel eller energieffektivisering i Sverige samt förbereda dem inför en internationell lansering. Stödinsatsen riktar sig till små och medelstora företag (SMF).

Energimyndigheten vill gärna se fler ansökningar från tjänstesektorn och icke traditionella energiinnovationer.

Relaterad information

Fullständig beskrivning av Marknadslansering av nya energiinnovationer (60 KB)

Lägesrapport (115 KB)

Ekonomisk slutredovisning (ESR) (831 KB)

Slutrapport projekt (75 KB)

Utlysningar

Aktuella utlysningar

Kommande utlysningar

Prenumerera på utlysningar

 

 

 • Vilka projekt kan få stöd?

  Projekt som kan få stöd ska ha en trovärdig potential att kunna bidra till omställningen av energisystemet. Det innebär att de ska bidra till ökad tillförsel av förnybar energi eller till energieffektivisering, och därutöver även kunna uppvisa en tydlig kundnytta samt ha goda förutsättningar att kunna nå en storskalig tillämpning.

  Det projekt som ansökan avser ska ha det övergripande målet att lansera innovationen på den svenska marknaden samt att förbereda den inför en internationell lansering. Stöd kan sökas för olika typer av ökade marknadsinsatser på den svenska marknaden och för förberedelser inför en internationalisering. Innovation kan här avse teknik, produkt eller tjänst.

 • Så här ansöker du

  Vi öppnar utlysningarna två gånger per år genom att publicera dem i vårt utlysningsflöde. Det finns möjlighet att prenumerera på dem för att vara säker på att man inte missar någon.

  Det går bara att söka när utlysningarna är öppna och ansökan lämnas in via vår e-tjänst vid dessa tillfällen. Följ instruktionerna i utlysningen.

 • Hur mycket stöd kan sökas?

  Bidrag med högst 1 000 000 kronor, med krav på medfinansiering som motsvarar minst 55 procent av projektets totala kostnad.