Utöver utbildningar ingår också individuell affärsutvecklande rådgivning i vårt utbildningserbjudande. Båda dessa insatser är kostnadsfria och riktar sig till samtliga företag i Sverige förutsatt att nedan krav är uppfyllda:

  • Energirelevans: Företagets innovation ska bidra till energieffektivisering eller mer förnybar energi.
  • Innovation: Företagets lösning ska vara unik och/eller patentskyddad samt möta marknadens behov.
  • Tillväxt: Företaget ska ha kommersiell potential, en skalbar lösning samt bidra till svensk tillväxt.
  • Bolagsform: Företaget ska vara ett svenskt aktiebolag.