I denna översiktsutbildning får du lära dig grunderna i affärsmodellering och du får en introduktion till hur du kan arbeta med affärsmodellen som kommunikativt och konceptuellt verktyg. Du kommer också att få kunskap om de olika dimensionerna i affärsmodellen samt hur dessa interagerar med varandra i en modern affärsmiljö.

Innehåll: Denna halvdagsutbildning ger dig en översikt i:

  • Affärsmodellen som verktyg för modern affärsutveckling – modell och metod

  • Affärsmodellering – så översätter du marknadens affärslogik till en framgångsrik affärsmodell

  • Konkreta, inspirerande och verklighetsbaserade praktikfall som illustration på framgångsfaktorer och fallgropar

Datum: Detta är en onlineutbildning, den går kontinuerligt direkt efter att deltagarna fått bekräftelse.

Omfattning:  Denna översiktsutbildning omfattar en halvdag. I kompetenspaketet ingår också upp till 10 timmar individuell coaching inom området. Inom ramen för denna coaching-del arbetar du individuellt med våra erfarna rådgivare utefter de utmaningar och möjligheter som du och din verksamhet står inför.

Plats: Online.

Intresseanmälan: Vi återkommer med nästa utbildningsomgång.