Energimyndigheten inbjuder till föreläsning om information- och cybersäkerhet för små och medelstora företag hos Energimyndigheten i Eskilstuna.

På förmiddagen tisdagen den 10 september sker en kostnadsfri föreläsning av Försvarets Radioanstalt (FRA) hos Energimyndigheten i Eskilstuna.

Föreläsningen riktar sig till svenska små och medelstora företag med koppling till energiområdet, som överväger internationalisering och som är i ett inledningsskede inom området informations- och cybersäkerhet.

Svenska små och medelstora företag med sina ofta relativt begränsade resurser kan då vara extra utsatta, speciellt då många innehar kvalificerad IP och kunnande. Som ett led i Energimyndighetens främjande av företags internationalisering erbjuds svenska små och medelstora företag med energikoppling att en föreläsning av ledande expertis inom cybersäkerhet.

Föreläsningen hålls av experter från FRA:s cyberavdelning och kommer bland annat att handla om vad som är skyddsvärd information och olika strategier för att hantera cyberhot. Det kommer också att finnas tid till en kort frågestund.

Om föreläsningen

När: 10 september 2019, 09:30-12:00
Var: Gredbyvägen 10, Eskilstuna (Energimyndighetens kontor)

Läs mer om föreläsningen och skicka in din intresseanmälan senast den 27 augusti 2019.