Energimyndigheten erbjuder stöd för verifiering av nya innovativa produkter och tjänster som har ett tydligt affärsfokus och potential att påtagligt bidra till omställningen av energisystemet. Ansökningar kommer att bedömas vid två tillfällen under året.

Syftet med stödet är att bidra till omställningen av energisystemet genom att stödja verifiering av nya energiinnovationer samt förbereda dessa inför kommersiell fas. Stödinsatsen riktar sig till små och medelstora företag (SMF).

Energimyndigheten vill gärna se fler ansökningar från tjänstesektorn och icke traditionella energiinnovationer.

Relaterad information

Fullständig beskrivning av Verifiering av nya energiinnovationer med affärsfokus

 • Vilka projekt kan få stöd?

  Projekt som kan få stöd ska ha en trovärdig potential att kunna bidra till omställningen av energisystemet. Det innebär att de ska bidra till ökad tillförsel av förnybar energi eller till energieffektivisering, och därutöver även kunna uppvisa en tydlig kundnytta samt goda förutsättningar att nå en storskalig tillämpning.

  Det projekt som ansökan avser ska ha det övergripande målet att ta innovationen närmare, och förbereda den inför, kommersiell fas. Stöd kan sökas för riktade insatser som bidrar till vidareutveckling och verifiering av innovationen tillsammans med kund, och därutöver även för affärsutvecklingsinsatser och förberedelser inför kommersiell fas. Innovation kan här avse teknik, produkt eller tjänst.

  Energimyndigheten vill gärna se fler ansökningar från tjänstesektorn och icke traditionella energiinnovationer.

 • Så ansöker du

  Vi öppnar utlysningarna två gånger per år genom att publicera dem i vårt utlysningsflöde. Det finns möjlighet att prenumerera på dem för att vara säker på att man inte missar någon.

  Det går bara att söka när utlysningarna är öppna och ansökan lämnas in via vår e-tjänst vid dessa tillfällen. Följ instruktionerna i utlysningen.

 • Hur mycket kan sökas?

  Bidrag med högst 2 000 000 kronor, med krav på medfinansiering som motsvarar minst 55 procent av projektets totala kostnad.