Energimyndigheten erbjuder finansiering till projekt som syftar till verifiering av nya produkter, lösningar och tjänster vilka har ett tydligt affärsfokus och potential att bidra till omställningen till ett hållbart nationellt och globalt energisystem.

Verifieringen ska ske tillsammans med kund och innovationen ska ha en RL nivå på minst 3 och maximalt 8 (mer information om RL-nivå finns under relaterad information).

Syftet med stödet är att bidra till omställningen av energisystemet genom att stödja verifiering av innovationer samt förbereda dessa inför kommersiell fas eller ett större pilot/demonstrationsprojekt. Stödinsatsen syftar till finansiering av projekt hos små och medelstora företag (SMF).

Energimyndigheten vill gärna se ansökningar från tjänstesektorn och för icke traditionella energiinnovationer (till exempel tillämpningar utanför energisektorn men med direkt eller indirekt påverkan på energianvändningen).

Relaterad information

RL-skalan (pdf)

 • Vilka projekt kan få stöd?

  Projekt som kan få stöd ska ha en trovärdig potential att kunna bidra till omställningen av energisystemet. Det innebär att de ska bidra till ökad tillförsel av förnybar energi eller till energieffektivisering, och därutöver även kunna uppvisa en tydlig kundnytta samt goda förutsättningar att nå en storskalig tillämpning.

  Det projekt som ansökan avser ska ha det övergripande målet att ta produkten, lösningen eller tjänsten närmare, och förbereda den inför, kommersiell fas. Stöd kan sökas för riktade insatser som bidrar till vidareutveckling och verifiering av innovationen tillsammans med kund, och därutöver även för affärsutvecklingsinsatser och förberedelser inför kommersiell fas. Innovation kan här avse produkt, lösning eller tjänst.

 • Så ansöker du

  Vi öppnar utlysningarna en till två gånger per år genom att publicera dem i vårt utlysningsflöde. Det finns möjlighet att prenumerera på dem för att vara säker på att man inte missar någon. Det går bara att söka när utlysningarna är öppna och ansökan lämnas in via mina sidor vid dessa tillfällen. Följ instruktionerna i utlysningen.

  Utlysningar

 • Hur mycket kan sökas?

  Bidrag med högst 3 000 000 kronor, med krav på medfinansiering som motsvarar minst 55 procent av projektets totala kostnad (stödberättigade kostnader).