Konferens för Batterifondsprogrammet

6 april 2016 hölls Energimyndigheten batterikonferens i Göteborg.

Läs hela konferensprogrammet här

Presentationer från årets konferens

Om konferensen

Konferensen täckte forskningsprogrammets två forskningsområden: återvinning och återanvändning av alla typer av batterier samt batterier och andra energilager för fordon.

Syftet med konferensen var att ge en överblick och att svara på frågorna: Var står vi? och Vart vill vi?

Konferensen innehöll presentationer som speglar forskningsläget inom programmets områden. Samtliga projekt som finansierats inom programmet presenterades med "posters".

Kontakta oss

Har du frågor? Tveka inte att kontakta oss Greger Ledung, 016-544 21 21 eller Hans-Olof Dahlberg, 016-544 24 67.