Energirelaterad fordonsforskning

Energimyndighetens stora fordonskonferens, Energirelaterad fordonsforskning, gick av stapeln den 4-5 oktober 2017 på Clarion Hotel Post i Göteborg.

Årets konferens täckte områden som till exempel elvägssystem, hybrid- och laddfordon, elinfrastruktur, energilager, lättvikt och motståndsreduktion, förbränning för förnybara drivmedel, avgasefterbehandling, hjälpsystem och vätgas och bränsleceller.

Programmet innehöll ett 80-tal projektpresentationer från Energimyndighetens forskningsprogram inom transportområdet.

De gemesamma sessionerna handlade exempelvis om: 

  • Energimyndighetens samordningsuppdrag att ställa om transportsystemet mot fossilfrihet
  • Syntes från demonstrationsprogrammet för elfordon
  • Korta föredrag från innovatörer

Här hittar du programmet från konferensen och nedan hittar du projektpresentationerna:

Session 1:

1 Inledning samt senaste nytt kring Energimyndighetens omställningsuppdrag av transportsektorn.pdf

2 Makroekonomiska effekter av en fossilbränsleoberoende fordonsflotta i Sverige.pdf

3 Spaning Framtida städer och logistiklösningar.pdf

4 Ryktet om förbränningsmotorns död är betydligt överdrivet.pdf

5 Hur kan autonoma bilar bidra till co2 snålare körning.pdf

6 Mobilitet som tjänst Challange from Sweden.pdf

Session 2:

1 Co2 utsläpp från batteriproduktion.pdf

2 Batteriernas roll i omställningen till förnybar energi.pdf

3 Återvinning av fordon och dess batterier hållbarhetsfrågan.pdf

4 Vilka miljökrav ställer fordonsföretagen vid upphandling av batterier.pdf

5 Vilka miljökrav ställer fordonsföretagen vid upphandling av batterier.pdf

6 Syntes Demonstrationsprogrammet för elfordon.pdf

7 En minuters föredrag.pdf

Session 3:

1 CCGEx1 Kompetenscentrum gasväxling.pdf

2 CCGEx2 Marcus Winroth.pdf

3 Introduktion av förnybara alkoholer i dieselmotorprocess för tunga transporter.pdf

4 Kompabilitet DME och motorolja.pdf

5 Predikteringav åldring i alkoholbränslen biodiesel av termoplaster.pdf

6 Kiselkarbidsensor för tillförlitligare och effektivare styrning av dieselmotorer.pdf

7 Värmeförluster från CI förbränning.pdf

Session 4:

1 Elfordon i samhället.pdf

2 Laddning av elfordon via belysningsnätet.pdf

3 En elbil i tvåbilshushållet användning och anpassning.pdf

4 LEVpool lätta elfordon i en ny pool tjänst.pdf

5 Laddinfrastruktur för elfordon Hur kan en stad ta intiativ och agera.pdf

Session 5:

1 Inledning Elväg och induktiv laddning.pdf

2 Vidareutveckling av elvägskoncept Elonroad.pdf

3 SWC Skalbar sladdlös laddning.pdf

4 Automatiserad sladdlös konduktiv laddning av elbilar.pdf

5 Slide in teknik för kontinuerlig överföring av energi till elektriska fordon fas 2.pdf

6 Trådlös hållplatsladdning.pdf

7 Säker induktiv energiöverföring för elfordon.pdf

Session 6:

1 Inledning Swedish Electromobility Centre SEC.pdf

2 SEC Styrkor med olika hållbara drivlinor och lämpliga fordonsnischer för dem.pdf

3 SEC Kostnadsanalys av möjliga scenarier för elektriska driv och laddsystem.pdf

4 Virtuel truck and bus.pdf

5 Bortom kisel utvärdering av tillförlitligheten hos SIC MOSFET komponenter.pdf

6 VeHICLe Virtuel hybridkylning.pdf

7 Multifysiksimulering av kylsystemet och dess komponenter i ett el hybrid fordon.pdf

Session 7:

1 KCK 1 Kompetenscentrum Katalys.pdf

2 KCK 2 Solid state ionexchange of copper in zeolites for SCR applications.pdf

3 KCK 3 Modellering av katalytisk oxidation av metan över atmosfärstryck.pdf

4 Studie av vattens inverkan på oxidationskatalysatorer för biogasapplikationer.pdf

5 Katalytisk efterbehandling av partikelemissioner.pdf

Session 8:

1 CERC 1 Komptenscentrum Inledning.pdf

2 CERC 2 Zhiqin Jia.pdf

3 CERC 3 Spray fundamentals The effect of injection pressure and nozzle geometry om combusting.pdf

4 Butanol som bränsle för dieselmotorer.pdf

5 Högeffektiv otto motor med högtrycksinsprutning.pdf

6 Utveckling av analysmodeller för termomekanisk utmattning.pdf

Session 9:

1 Konceptstudie av batteridriven autonom jordbruksmaskin.pdf

2 SELFi Svensk enkät Laddbara fordon inledning.pdf

3 Lagkrav för externa varningsljud.pdf

4 Laddsträcka i Lund En studie av busslinje i körsimulator.pdf

5 Kabeldriven eltraktor.pdf

6 ERSET.pdf

Session 10:

1 Elmaskin med variabelt flöde för elfordon.pdf

2 OPERA II Optimal reglering av hyrida drivsystem för tunga fordon.pdf

3 Robusta styrsystem för integrerad energihantering i fordon.pdf

4 Inledning energilager.pdf

5 Effektivare batterianvändning i fordon.pdf

6 Batterisensor för tillståndsestmering.pdf

Session 11:

1 Inledning bränsleceller o vätgas.pdf

2 Funktionella mesostrukturerade material.pdf

3 Bränslecellsbaserad modul för räckviddsförlängning för elfordon.pdf

4 Nya komponenter och koncept för polymera bränsleceller till fordon.pdf

5 Förbättringar av livslängden av fastoxidbränsleceller APU för tunga fordonsapplikationer.pdf

6 Demonstration av bränslecellsdrift för tunga truckar och arbetsmaskiner inom processindustrin.pdf

Session 12:

1 Inledning aerodynamik.pdf

2 Volvo energieffektivt fordon Fas 5.pdf

3 ETTaero2 Aerodynamisk utformning av tunga timmer och flisfordon.pdf

4 Avancerad strömningsstyrning för minskat luftmotstånd hos framtida tunga fordon.pdf

5 Ökad energieffektivitet hos fordon genom inneslutning av motorrummet.pdf

6 Sänkt luftmotstånd på fordon genom bättre design av hjul fälg och optimering av kylluftsflöden.pdf

Session 13:

1 KCFP1 Inledning.pdf

2 KCFP 2 Optisk studie av bränslespray och antändningsposition för PPC.pdf

3 KCFP 3 Optimering av cylindertryck med begränsningar.pdf

4 Ökad förståelse kring förbränningsmekanismeri dieselmotorer MELCO.pdf

5 Ett högeffektivt metanolbaserat motorsystem för fossilfria transporter 2030.pdf

6 Återkopplad diesel del 2.pdf

7 Återvinning av värmeförluster från förbränningsmotorer.pdf

Session 14:

1 Energiförsörjningsalternativ för elektrifierade bussystem.pdf

2 GoMate Diversifierad elfordonspool för den förtätade staden.pdf

3 Försäljning och marknadsföring av elbilar i Sverige Kunskap och förändring av hållbarare transporter.pdf

4 Analys av effekter av friflytande bilpooler.pdf

5 TyreOpt Bränslebesparing med hjälp av däcksenergiförlustoptimering.pdf

6 Energieffektivisering av dodstransporter metoder åtgärder och utvärderingsverktyg inom logistikplanering.pdf

7 Ekonomiska allmänjämviktsmodellering alternativa fordon drivmedel och styrmedel.pdf

Session 15:

1 Integrerad hållbarhetsanalys av morgondagens batterikoncept.pdf

2 Reach MAX Att nå maximal voymetrisk kapacitet hos litiumbatterier.pdf

3 LIBchallenge utmaningen att öka livslängden för litiumjonbatterier.pdf

4 Flexibel och effektiv hydrometallurgisk återvinning av Li jon batterier med olika batterikemier.pdf

5 Nano-optisk batterisensor för realtidsmätning och kontroll av materilaltillämpningar och temperaturer.pdf

6 Högtemperaturlitiumbatterier för fordonstillämpningar.pdf

7 Elektrokemisk studie av livslängdsproblematik i stora fordonsbatterier.pdf

Session 16:

1 Inledning session 16.pdf

2 Elmaskiner för fordon i cirkulär ekonomi.pdf

3 Framtidsadaptivitet för energieffektivare mobilitet.pdf

4 Riktlinjer för utvärdering av verkliga miljöfördelar från elektriska fordon.pdf

5 Scenarier med livscykelperspektiv Beslutsunderlag för strategiska vägval i transportsektornCarolina Liljenström.pdf

Session 17:

1 Energieffektivisering av framtida klimatsystem för personbilar.pdf

2 Fiberkompositer med duktila egenskaper.pdf

3 Tillförlitlig krockmodellering av fiberkompositer för lättviktsfordon.pdf

4 Hydrauliska hybrida transmissioner och arbetshydraulik RHYTHM.pdf

5 Förbättring av en motors verkningsgrad genom användning av rullningslagrad vevaxel.pdf

6 Friktion i kolvring cylinderfoderkontakter.pdf

7 MC2 experiment och simuleringar.pdf

Session 18:

1 Induktiv laddning.pdf

2 Vad händer med utvecklingen inom förbränningsmotorområdet.pdf

3 Marin elektrifisering i Norge.pdf

4 Scenarion för tjänster kring laddningsdata.pdf

5 Autonom elektrisk bergtäkt Demonstrator.pdf

6 Framtidsspaning 2018.pdf

7 Avslut datum för kommande konferens.pdf

Sidan uppdateras löpande.