Här hittar du information om hur Energimyndigheten arbetar med stöd till forskning, innovation, affärsutveckling och kommersialisering.

Energi- och klimatfrågorna berör hela samhället, och Sveriges energi- och klimatpolitiska mål syftar till att förena konkurrenskraft, försörjningstrygghet och ekologisk hållbarhet. Stöd till forskning, innovation och affärsutveckling när det gäller energi och klimat berörs därför av regeringens och riksdagens mål på flera olika områden, framför allt:

 • Forskningspolitiska mål
 • Energi- och klimatpolitiska mål
 • Näringspolitiska mål, inklusive Sveriges exportstrategi

Mer om Sveriges energi- och klimatmål

FN:s Agenda 2030 innehåller 17 globala mål för social, ekonomisk och ekologisk hållbar utveckling. Regeringen har pekat ut att Sverige ska vara ledande i genomförandet av Agenda 2030. Energimyndigheten bidrar till samtliga mål, men mest till:

 • Mål 5, jämställdhet
 • Mål 7, hållbar energi för alla
 • Mål 8, anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
 • Mål 9, hållbar industri, innovationer och infrastruktur
 • Mål 11, hållbara städer och samhällen
 • Mål 12, hållbar konsumtion och produktion
 • Mål 13, bekämpa klimatförändringarna
 • Mål 15, ekosystem och biologisk mångfald
 • Mål 17, genomförande och partnerskap

Energimyndigheten är dessutom en av 26 myndigheter som enligt miljömålssystemet har ansvar för att Sverige ska nå miljömålen. Miljömålen är Sveriges genomförande av den ekologiska dimensionen av de globala hållbarhetsmålen.