Här hittar du information om hur Energimyndigheten arbetar med stöd till forskning, innovation, affärsutveckling och kommersialisering.

Sverige har ambitiösa mål för att ställa om energisystemet, och Energimyndigheten ska driva på denna utveckling. För att nå klimat- och energimålen ser vi att det behövs flera olika perspektiv, så att inte något som löser ett problem skapar ett nytt problem någon annanstans. Energisystemet ingår i alla delar av samhället och påverkar människor och miljö på en rad olika sätt.

Energimyndigheten har satt upp fem utmaningar med varsitt perspektiv på att forskning utförs som löser de relevanta och nutida samhällsproblemen:

  • Helt förnybart energisystem. Handlar om användning av förnybara energikällor och att samtidigt ta hänsyn till miljöpåverkan från dessa, för att uppnå ekologisk hållbarhet.
  • Resurseffektivt samhälle. Tillgängliga resurser måste utnyttjas effektivt. Det ger också konkurrenskraft inom och utom Sverige.
  • Innovation för jobb och klimat. Innovation behövs för att Sverige ska vara ett föregångsland i omställningen till ett hållbart energisystem, samtidigt som näringslivet utvecklas.
  • Samspel i energisystemet. Alla samhällssektorer och olika slags aktörer måste samspela om spelregler som skapar förutsättning för omställningen till hållbarhet. Här ingår också sociala faktorer och jämställdhetsfaktorer.
  • Flexibelt och robust energisystem. Ett förnybart och hållbart energisystem måste samtidigt säkerställa en trygg energiförsörjning.