Här hittar du information om hur Energimyndigheten arbetar med stöd till forskning, innovation, affärsutveckling och kommersialisering.

Energimyndigheten finansierar många olika projekt inom forskning och innovation, bland annat genom samlade forskningsprogram. Här hittar du samlad information om våra områden för forskning, affärsutveckling och kommersialisering.