Här hittar du information om hur Energimyndigheten arbetar med stöd till forskning, innovation, affärsutveckling och kommersialisering.

Sedan 2016 har Energimyndigheten mål för jämställdhet för verksamheten inom forskning och innovation. Syftet med målen är att främja mångfald och jämställdhet för att förbättra resultatet av verksamheten och bidra till omställning av samhället, främja likabehandling samt säkerställa att personella resurser utnyttjas på bästa möjliga sätt.

Energimyndigheten har följande målsättningar för området:

  • Könsfördelningen ska vara inom spannet 40/60 för programråd, strategiska råd, bedömargrupper eller motsvarande. Det inkluderar även kompetenscentrum och strategiska innovationsprogram.
  • Könsfördelningen för beviljade ansökningar per utlysning ska normalt vara i samma nivå (+/- 10 procentenheter) jämfört med inkomna ansökningar.
  • På längre sikt ska könsfördelningen för ansökningar vara inom spannet 40/60 för projektledare och forskarstuderande (idag är fördelningen 25/75 mellan kvinnor och män)

Statistik


Andel kvinnor av verksamma doktorander samt seniora forskare som finansierats med minst 20% från Energimyndigheten

 
Könsfördelning pågående projekt 2017
Andel kvinnliga projektledare på universitet och högskolor under dec 2017 som arbetar i projekt som är finansierade av Energimyndigheten

 

Endast universitet och högskolor som har fler än 24 projekt presenteras