På denna sida hittar du anvisningar för att söka finansiering för forskning och innovation, affärsutveckling och kommersialisering.

Det mesta av Energimyndighetens stöd fördelas via utlysningar med olika inriktning. Sök finansiering genom att gå in i den utlysning du är intresserad av och följ anvisningarna. Här hittar du alla öppna utlysningar.

Du kan prenumerera på information om våra utlysningar.

Vi ger även stöd till utbildningar, test och lansering av innovationer med mera. Samlad information om alla sorters stöd för affärsutveckling och kommersialisering.

Här finns information om våra forskningsområden och forskningsprogram.

Vi finansierar en del pilot- och demonstrationsprojekt, här finns några exempel.

Dokument - gäller endast ansökningar som skickas in via E-kanalen

Ansökningsblankett för forskningsstöd i Word-format

Anvisningar för ansökan (pdf)

Kostnadsfördelning

Indirekta kostnader i stödärenden

Dokument – gäller endast ansökningar som skickas in via Mina sidor

Mall för fullmakt

Relaterad information

Allmänna villkor för stöd

Anvisningar för ansökan 

Rättsliga förutsättningar för att få stöd

Förordning (2008:761) om statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation inom energiområdet

Utlysningar

Öppna utlysningar

Kommande utlysningar

Prenumerera på utlysningar