På denna sida hittar du anvisningar för att söka finansiering för forskning och innovation, affärsutveckling och kommersialisering.

Det mesta av Energimyndighetens stöd fördelas via utlysningar med olika inriktning. Sök finansiering genom att gå in i den utlysning du är intresserad av och följ anvisningarna. Här hittar du alla öppna utlysningar.

Du kan prenumerera på information om våra utlysningar.

Vi ger även stöd till utbildningar, test och lansering av innovationer med mera. Samlad information om alla sorters stöd för affärsutveckling och kommersialisering.

Här finns information om våra forskningsområden och -program.

Vi finansierar en del pilot- och demonstrationsprojekt, här finns några exempel.

Dokument

Ansökningsblankett för forskningsstöd i Word-format

Anvisningar för ansökan (pdf)

Kostnadsfördelning

Indirekta kostnader i stödärenden

Relaterad information

Anvisningar för ansökan (webb)

Rättsliga förutsättningar för att få stöd

Förordning (2008:761) om statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation inom energiområdet

Utlysningar

Öppna utlysningar

Kommande utlysningar

Prenumerera på utlysningar