Här hittar du anvisningar för att söka finansiering av forskning och innovation samt för att redovisa stöd som du har blivit beviljad.

Det mesta av Energimyndighetens stöd fördelas via utlysningar med olika inriktning. Sök finansiering genom att gå in i den utlysning du är intresserad av och följ anvisningarna. Det går också att skicka in en ansökan som inte adresserar en specifik utlysning.

Vi ger även stöd till utbildningar, test och lansering av innovationer.

Stöd för affärsutveckling och kommersialisering

Utlysningar

Öppna utlysningar

Planerade utlysningar

Prenumerera på utlysningar

Relaterad information

Allmänna villkor för stöd