I ditt projektbeslut står det vad du ska rapportera och när du ska göra det.

Alla rapporter ska skickas in via Energimyndighetens E-kanalen.

Den ekonomiska redovisningen och ekonomiska slutredovisningen ska du signera. Scanna sedan in dem och skicka in dem via Energimyndighetens E-kanalen.

Rapportera kommunal energi-och klimatrådgivning

Om du har fått stöd för kommunal energi- och klimatrådgivning ska du använda följande blanketter:

Ekonomisk slutredovisning EKR

Slutrapport EKR

Rapportera Miljöstudier eller Investeringsstöd

Om du fått EU-stöd för Miljöstudier eller Investeringsstöd ska du rapportera på följande sätt.

Rapportera inom Design för energieffektiv vardag

Om du fått stöd från forskningsprogrammet Design för energieffektiv vardag ska du rapportera på följande sätt.

Rapportera inom E2B2

Om du fått stöd från forskningsprogrammet E2B2 ska du rapportera på följande sätt.

Rapportera inom Lokal och regional kapacitetsutveckling

Om du fått stöd från programmet Lokal och regional kapacitetsutveckling ska du använda mallarna som finns på den här sidan.

Rapportera inom RE:Source

Om du fått stöd från det strategiska innovationsprogrammet RE:Source ska du rapportera på följande sätt.

Blanketter för projektrapportering

Ekonomisk redovisning ER-mall (827 KB)

Ekonomisk slutredovisning ESR-mall (831 KB)

Mall slutrapport (ej planeringsbidrag) (825 KB)

Mall administrativ bilaga till slutrapport (823 KB)

Mall lägesrapport (116 KB)

Rekvisition - redovisning projekt (149 KB)

Rekvisition för lån (45 KB)

Ekonomisk slutredovisning planeringsbidrag (831 KB)

Mall slutrapport - kommersialisering