Ansökningar till utlysningar inom forskningsfinansiering skickas in via Mina sidor.

Även enskilda ansökningar, det vill säga ansökningar som görs utanför befintliga utlysningar, ska från och med 1 september skickas in via Mina sidor.

Hjälpstuga för Mina sidor

Du har möjlighet att titta in i vår öppna hjälpstuga där du kan få hjälp om du har frågor kring inloggning eller ansökningsformuläret.

Hjälpstugan är öppen följande tider via Microsoft Teams. 

  • 21 januari klockan 9.00-11.00
  • 26 januari klockan 13.00-15.00
  • 3 februari klockan 9.00-11.00
  • 10 februari klockan 13.00-15.00
  • 8 mars klockan 13.00-15.00
  • 16 mars klockan 13.00-15.00

Klicka här för att delta i mötet.

Anvisningarna

Anvisningarna är ett stöd till dig som söker ekonomiskt bidrag för forskning, utveckling och innovation, demonstration samt informationsinsatser och teknikupphandling hos Energimyndigheten.

I anvisningarna beskriver vi de delar som är viktiga vid vår bedömning av ansökan. 

För forskningsprogram finns anvisningar som är specifika för varje utlysning i form av utlysningstexter. Här hittar du våra utlysningar.

Energimyndigheten har även jämställdhetsmål för verksamheten för forskning och innovation som omfattar alla utlysningar. Se anvisningar och exempel för hur du som sökande kan tänka när du besvarar frågorna på Mina sidor om jämställdhet samt köns- och genusperspektiv.