Inkomna projektförslag fördelas till aktuell utlysning. Enskilda projekt utom utlysning bereds och granskas i särskild ordning.

Projektförslagen värderas utifrån aktuell utlysnings kriterier eller Energimyndighetens kriterier för enskilda projekt, som till exempel energirelevans, nyhetsvärde, samhälls- och näringslivsrelevans och marknadsförutsättningar. Projektförslag inom utlysning bereds av programansvarig och granskas sedan av ett för utlysningen tillsatt programråd/bedömargrupp. Projektförslaget kan komma att remitteras till särskilt utvalda personer eller organisationer för stöd i bedömningen.

En avgörande faktor är att projektförslaget överensstämmer med aktuell utlysning respektive myndighetens prioriterade områden enligt Energiforskningspropositionen som du hittar du på regeringens webbplats och Energimyndighetens regleringsbrev.

Beroende på projektets storlek fattas beslutet antingen av enhetschef, avdelningschef, generaldirektör eller Energiutvecklingsnämnden enligt särskild delegeringsordning. Energiutvecklingsnämnden är tillsatt av regeringen och består för närvarande av Energimyndighetens generaldirektör och tio externa ledamöter från näringsliv och forskarvärlden.