Betalningsanstånd på grund av följderna av coronaviruset

Energimyndigheten har möjlighet att bevilja företag betalningsanstånd utifrån bestämmelserna i förordning (1993: 1138) om hantering av statliga fordringar. Anstånd kan lämnas avseende amortering och räntebetalning på lån som Energimyndigheten lämnat till företag men även betalning av andra fordringar som Energimyndigheten har gentemot företag t.ex. återkrav.  

Energimyndigheten bedömer att följderna av coronaviruset kan utgöra skäl att bevilja anstånd med betalningen. Det innebär att om ditt företag kan visa att er betalningsförmåga påverkas av coronasituationen men att ni kommer att kunna betala efter en kortare tids anstånd, kan Energimyndigheten medge er anstånd med betalningen.

Anstånd kan beviljas i upp till 6 månader med möjlighet till förlängning. Ni ansöker genom att fylla i blanketten ”Anstånd med betalning p.g.a. tillfälliga betalningssvårigheter”.

Ni behöver inte skriva något under Övriga upplysningar om att ansökan handlar om Corona. Om er ansökan saknar tillräcklig information för att vi ska kunna fatta beslut kontaktar vi er för komplettering. Ansökan ska skrivas under av behörig firmatecknare och en scannad kopia skickas till hallbar.affa...@energimyndigheten.se  

Anståndet gäller tillfälliga betalningsproblem

Anståndsmöjligheten är till för er som får tillfälliga betalningssvårigheter. Genom en kortare tids anstånd ges tillfälle att skaffa fram pengar. För att kunna beviljas anstånd måste ni kunna visa att ni kommer att kunna betala efter att anståndstiden har löpt ut och att betalningsproblemen således är tillfälliga. Energimyndigheten gör en samlad bedömning i varje enskilt fall.

Om följderna av coronaviruset är omfattande kan Energimyndigheten medge anstånd i upp till 6 månader med möjlighet till förlängning. Ni ska själva lämna in en ansökan och i denna visa på orsakerna till betalningssvårigheterna. Detta gäller både den första ansökan och eventuella ytterligare ansökningar om förlängning av anståndet. Anstånd utöver ett år från förfallodagen får medges bara om det är till fördel för staten eller om det i övrigt finns synnerliga skäl.