I ditt projektbeslut står det vad du ska redovisa och när du ska göra det.

Redovisa i Mina sidor

Du redovisar ditt projekt i Mina sidor om du har ansökt i Mina sidor eller fått ditt projekt flyttat från E-kanalen till Mina sidor. Du har fått ett mejl från oss om ditt projekt har flyttats till Mina sidor.

Läs om hur du redovisar i Manual för att ansöka om och hantera stöd till forskning och innovation via Mina sidor

Blanketter för projektredovisning

Mall slutrapport (825 KB)

RE:Source

Rapportera inom det strategiska innovationsprogrammet RE:Source

Viable Cities

Rapportera inom Viable Cities

Affärsutveckling/kommersialisering

Bilaga till slutrapport – kommersialisering

Redovisa i E-kanalen

Du redovisar ditt projekt i E-kanalen om du har ansökt i E-kanalen och ditt projekt inte är flyttat till Mina sidor.

Rapportera kommunal energi-och klimatrådgivning

Om du har fått stöd för kommunal energi- och klimatrådgivning ska du använda följande blanketter:

Ekonomisk redovisning EKR 2022

Lägesrapport EKR 2022

Design för energieffektiv vardag

Rapportera inom forskningsprogrammet Design för energieffektiv vardag

E2B2

Rapportera inom forskningsprogrammet E2B2

Blanketter för projektrapportering

Ekonomisk redovisning ER-mall (827 KB)

Ekonomisk slutredovisning ESR-mall (831 KB)

Mall slutrapport (ej planeringsbidrag) (825 KB)

Mall administrativ bilaga till slutrapport (823 KB)

Mall lägesrapport (116 KB)

Rekvisition - redovisning projekt (149 KB)

Rekvisition för lån (45 KB)

Ekonomisk slutredovisning planeringsbidrag (831 KB)