Stöd till affärsidéer, test och lansering

Energimyndigheten främjar svensk energiteknik och energiinnovationer både nationellt och internationellt. Det sker med riktade stöd till företag för affärsutveckling och kommersialisering till bilaterala samarbeten av mer långsiktig karaktär på policynivå.