Här presenteras olika evenemang i Sverige och utomlands som har affärsutveckling och kommersialisering som fokus. Energimyndigheten deltar på ett eller annat sätt i dessa evenemang.

Föreläsning i cybersäkerhet

Energimyndigheten erbjuder en föreläsning om informations- och cybersäkerhet. Föreläsningen riktar sig till små och medelstora företag med koppling till energiområdet som överväger internationalisering. Företagen ska befinna sig i ett inledningsskede inom området informations- och cybersäkerhet. Sista anmälningsdag är 27 augusti.

Relaterad information

Läs mer om föreläsningen

Anmäl dig till föreläsningen