Finansiering av innovationsmiljöer

Energimyndigheten stöttar dagligen ändamålsenliga innovationer med energirelevans i sin resa att nå marknad. För första gången görs nu en finansierad pilotsatsning med innovationsmiljöer runt om i Sverige i syfte att kraftsamla kring innovationer som ska nå marknaden.

Energimyndigheten satsar årligen ca 1,5 miljarder kronor på forskning och innovation, varav ca 160 miljoner kronor går till att stötta kommersialisering av innovationer med stor potential att ställa om energisystemet.

Energimyndigheten har som ambition att växla upp sitt arbete genom att ta hjälp och samverka med innovationsmiljöer i Sverige i syfte att öka affärsutveckling, kommersialisering och vägen till marknad för ändamålsenliga innovationer med energirelevans.

Samverkan ska ge bättre förutsättningar och ge en inblick i vad som sker i regionerna samt vilka möjligheter och samarbeten för kommersialisering av innovationer som finns kopplat till omställning av energisystemet.

 

Vem kan söka?

Huvudsökande för samverkansavtalet skall vara en innovationsmiljö som är en förankrad nod i det regionala innovationssystemet. Huvudsökande är sammanhållande och ansvarar för att ansökan samt att rapportering kommer in.

Medsökande (samarbetspartners) kan vara inkubatorer som är kopplade till storbolag eller andra aktörer som är en del av det regionala innovationssystemet.

Vad kan ingå i samverkansavtalet?

Det stöd som ges för respektive avtal kan exempelvis gå till insatser enligt nedan eller andra relevanta insatser som bidrar till ökad omställningen av energisystemet.

Utbildningar

 • Forskningskommersialisering
 • Finansieringsansökan
 • Kommersialisering
 • Annat

Matchning och kommersialisering

 • Entreprenörer och forskare
 • Investerare och startups
 • Storbolag och startups
 • Startups och kunder/slutanvändare
 • Annat

Inflöde till Energimyndigheten

Marknadsföring av Energimyndighetens marknadsnära stöderbjudande

 • Utlysningar
 • Enskilda projekt

Annat

Hur ser tidsplanen ut?

De beviljade satsningarna pågår under år 2018-2020, första året är pilot med möjlighet till förlängning ytterligare två år.

Ansökningstiden är stängd. Vilka innovationsmiljöer vi samarbetar med finns i bifogad dokument. Därefter kan satsningen påbörja och rapporteras till oss första gången under december 2018. För mer detaljerad tidsplan, se nedan: