Pitcha för investerare på Cleantech Forum (digitalt)

Företag med en intressant energiinnovation kan ansöka om att få delta och presentera sin innovation för investerare. Sista ansökningsdag är 11 december 2020 klockan 16.00.

Energimyndigheten söker svenska innovationsbolag som är intresserade av att träffa relevanta investerare och industriella partners i syfte att inleda en dialog om samarbete samt för att presentera sina energiinnovationer på Cleantech Forum (digitalt).

Anmälan till Cleantech Forum Europe & Cleantech forum San Francisco som i år sker digitalt.

Vänligen fyll i uppgifterna nedan så utförligt som möjligt.

OBS! Du bedöms på följande kriterier

  • Förväntad effekt på energisystemet
  • Mognadsgrad
  • Investeringsbehov
  • Marknadspotential

Problem

Vissa av våra besökare har ibland problem med att skicka in uppgifter via vår webb. Skulle du få tekniska problem så kontaktar du oss på:

portf...@energimyndigheten.se