Lansera en innovation i Indonesien

Business Accelerator Programme Indonesia (BAPI) är ett initiativ av Energimyndigheten som riktar sig till svenska små- och medelstora företag med teknik och tjänster inom förnybar energi eller energieffektivisering samt intresse för att utforska och etablera sig på den indonesiska marknaden.

Programmet inriktning är förnybar energi och energieffektivisering, men kan också kategoriseras utifrån regeringens satsning inom Team Sweden Energy och dess delområden smarta nät, hållbar värme och kyla och energieffektivisering.

Målet med programmet är att främja tekniköverföring och underlätta kontakter mellan indonesiska intressenter och innovativa svenska företag. Inom programmet samarbetar Energimyndigheten med Business Sweden.

Det är viktigt att förstå lokala förhållanden, att vid behov anpassa sitt erbjudande och att välja rätt partners för den strategi man har. Detta är framgångsfaktorer för utländska företag i Indonesien.

Välkommen med din intresseanmälan

Energimyndigheten har en öppen ansökningsprocess i detta program och återkopplar alltid om tillgängligheten till programmet. Om du och ditt företag är intresserade av att delta kan ni skicka in er intresseanmälan genom att fylla i formuläret.

Stöd till företagen

De svenska företag som medverkar i programmet är miljöteknikföretag med verifierad teknik och/eller applikationer som kan möta den indonesiska marknadens behov, prioriteringar och betalningsförmåga.

Det är viktigt att de svenska företagen kan möta den snabba utvecklingen i landet och att presenterade lösningar går att skala upp vid behov.

Medverkande företag

De svenska företag som medverkar i programmet är miljöteknikföretag med verifierad teknik och/eller applikationer som kan möta den indonesiska marknadens behov, prioriteringar och betalningsförmåga.

Det är viktigt att de svenska företagen kan möta den snabba utvecklingen i landet och att presenterade lösningar går att skala upp vid behov.

Dessa företag medverkar:

Absolicon

Accellrate

Biogas Systems

Climacheck

Comsys

Dlaboratory

Energeotek

Frico

FOV Biogas

Grundels fönstersystem

Hughes Power

Innoventum

Metrum

Nordic Water

Regin

Scandinavian wind

Swedish Exergy

Teroc

Unipower Sweden


Om Indonesien

Indonesien är världens fjärde folkrikaste nation med omkring 260
miljoner invånare. Landet är världens tredje största demokrati och ett G20-land, ungefär den 15:e största ekonomin.

Indonesien är en arkipelag belägen vid ekvatorn med en landyta som är omkring fem gånger större än Sveriges. Mer än hälften av befolkningen bor på ön Java, där Jakarta är en megastad med mer än 11 miljoner invånare (cirka 30 miljoner med förstäder). Landet har världens största muslimska befolkning och har en rik mångfald av såväl språk, kultur som natur.

Stora hållbarhetsutmaningar

Indonesien är också ett land med stora hållbarhetsutmaningar i en kraftigt växande ekonomi. Indonesien är rikt på naturresurser, såväl fossila som förnybara och har förhållandevis ambitiösa mål för omställning av energisystemen och förvaltning av ekologiska resurser.

Mål under Parisavtalet är:

  • att minska växthusgasutsläppen med 29 procent och upp till 41 procent med internationellt bistånd, båda i förhållande till en prognos om växande utsläpp.
  • att den förnybara energins andel ska öka från omkring 6 procent (exklusive traditionell bioenergi) till 23 procent.
  • Avfallsmängderna ska minska, återvinning och insamling ska öka.
  • Tillgången till elektricitet för befolkningen ska byggas ut fullständigt.

Målen är ambitiösa, men saknar ofta genomförandeplaner för att fullständigt kunna uppnås inom stipulerade tid. Indonesien är samarbetsinriktat internationellt och är bland annat ett särskilt utpekat partnerland till IEA, deltar i Clean Energy Ministerial och Mission Innovation. Landet tar fortfarande emot internationellt bistånd, men det svenska bilaterala biståndet till Indonesien avslutades 2013.