Lansera i USA

Energimyndigheten erbjuder möjligheter för svenska små och medelstora företag inom elektromobilitet, hållbara byggnader och smarta elnät att ta sig in på den amerikanska marknaden.

USA är en viktig och växande exportmarknad för svenska aktörer. Med en ny USA-administration som satt ambitiösa mål för att nå netto-noll utsläpp år 2050, öppnas möjligheter för svenska företag att skapa delad affärs- och klimatnytta.

Energimyndigheten jobbar med flera program och plattformar för att främja svenska lösningar och för att Sverige ska bli en nyckelpartner på marknaden. Fokus ligger på samarbetet med enskilda delstater och på en gemensam satsning med partners.

Smarta elnät i Texas

Texas är en unik marknad jämfört med övriga delstater i USA. Elnätet är isolerat från resten av landet och elmarknaden är i hög grad avreglerad – vilket ökar antalet potentiella partners och minskar ledtiderna för nya projekt.

Texas har USA:s högsta vindkraftskapacitet och näst högsta solkraftskapacitet, med den snabbaste utbyggnadstakten för ny solkraft. Intermittent el, föråldrade kraftverk och nätinfrastruktur samt en ökande population orsakar tillsammans utmaningar i elnätet.

Under vintern 2021 drabbades delstaten av rullande elavbrott under en hel vecka, vilket fick allvarliga konsekvenser. Sedan dess har elnätsfrågan varit ett återkommande inslag i delstatens politik och policyarbete.

Just nu finns det möjlighet att ansöka om att följa med på en delegationsresa till Texas tillsammans med andra svenska företag och representanter från Energimyndigheten och Business Sweden. 

Information och ansökan för delegationsresan till Texas

Hållbara byggnader i New York

Byggnaderna i New York City står idag för över 70 procent av stadens klimatutsläpp. Tack vare ambitiösa klimatpolicyer får inga nya fastigheter som byggs i New York längre värmas med fossila bränslen.

Sverige har unik erfarenhet inom fastighetssektorn och kan bidra till omställningen i New York med allt från beprövad mjuk- och hårdvara till kunskap hur olika lösningar, produkter och ekonomiska incitament påverkar och är beroende av varandra.

Accelerator programmet Skyline

Energimyndigheten och Svensk-amerikanska Handelskammaren i New York (SACCNY) driver ett skräddarsytt program – Skyline. Det riktar sig till svenska små- och medelstora företag som har produkter och lösningar med energi- och klimatrelevans inom fastighets- och PropTech-sektorn och vill ta sig in på den amerikanska marknaden.

Programmets syfte är att ge deltagande företag information och kunskap för att effektivt etablera sig på den amerikanska marknaden. Företagen kommer att få hjälp med att skapa kontakt med betydande aktörer och potentiella kunder inom fastighetssektorn samt möjligheter till finansiering. Aktörerna i fråga är ledande fastighetsinvesterare, fastighetsägare, och fastighetsutvecklare på både den svenska och den amerikanska marknaden.

Just nu kan du söka till programmet, sista ansökningsdag är 15 mars.

Ansök till programmet Skyline

E-mobilitet i Kalifornien

Kalifornien har ambitiösa klimatmål och en av de mest engagerade delstaterna i energiomställningen. Med både världsledande företag, Silicon Valley och ledande universitet som Stanford och Berkeley är Kalifornien en intressant delstat för svenska innovativa företag. Statens planer inom elektromobilitet är ambitiösa och det finns möjligheter för svenska lösningar att påverka och göra inträde på marknaden.

Utmaningar består bland annat i utbyggnaden av laddinfrastruktur, off road-applications och tunga fordon. Även batterierna är ett viktigt område för utökat forskningssamarbete.

Sweden-US Green Transition Initiative (GTI)

Sweden-US Green Transition Initiative (GTI) är ett gemensamt initiativ från Energimyndigheten, Vinnova, Business Sweden och Sveriges ambassad i Washington för att öka samverkan och främja svenska klimat- och energiinnovationer på den nordamerikanska marknaden.  

Genom brett samarbete med offentliga och privata partners fokuserar initiativet på sektorerna förnybar energi, elektromobilitet, gröna och smarta byggnader samt hållbar industri. Genom olika projekt och verktyg arbetar initiativet för att främja svenska små och medelstora företag med innovativa och hållbara lösningar i USA och ingå policy-dialoger med olika delstater.

Sweden-US Green Transition Initiative officiella webbplats

Green Transition Initiative har som mål att: 

  • främja svenska lösningar för att bidra till en mer hållbar värld
  • påskynda samarbetet inom forskning och innovation
  • stötta små och medelstora företag som vill in på den amerikanska marknaden 
  • attrahera gröna investeringar till Sverige.

Intresserad av att sprida din innovation med energirelevans och påskynda USA:s gröna omställning? Hör gärna av dig!  

Mer information

Vi har tagit fram en rapport tillsammans med Business Sweden som kartlägger de största möjligheterna inom gröna och hållbara lösningar på USA:s marknad – med fokus på e-mobilitet, hållbara byggnader, förnybar energi och hållbar industri.

Mapping the US Energy Sector and relevant ecosystems for Swedish companies