Berkely SkyDeck — Kalifornien Acceleratorprogram

Kalifornien har ambitiösa klimatmål, bland annat inom mobilitet. Utmaningar finns inom utbyggnad av laddinfrastruktur, terrängapplikationer och tunga fordon. Även batterier är ett viktigt område för ökat forskningssamarbete.

Här finns det möjligheter för svenska företag att påverka och göra inträde på marknaden. Energimyndigheten har upphandlat Berkeley SkyDeck att ge stöd till fem svenska företag inom mobilitet för att accelerera sina lösningar på den amerikanska västkusten. Företagen ska ha en innovativ produkt eller lösning inom energiområdet som bidrar till hållbar mobilitet. Fokus bör ligga på framtidens mobilitet som transportmedel, till exempel inom batterier, laddningsinfrastruktur, bränsleceller eller lättviktsmaterial.

Vad företagen erbjuds av SkyDeck

SkyDeck är ett företagsacceleratorprogram som drivs genom ett partnerskap mellan University of California Berkelys Haas School of Business, Berkely College of Engineering och Berkely Office of the Vice Chancellor for Research. SkyDeck-programmet erbjuder snabbt växande start-ups, så kallade ‘scale-ups’, ett stort nätverk av rådgivare, industripartners och ackrediterade investerare. De har lång erfarenhet av att erbjuda stöd i form av skräddarsydd rådgivning, mentorskap, facilitering och introduktioner till finansiering i Sillicon Valley. Företag som har tagit examen från SkyDeck-programmet har en mycket högre sannolikhet att få institutionell finansiering än branschgenomsnittet.

Förutom det gedigna programmet, som består av workshops, mentorskap, och nätverksmöjligheter inom SkyDeck, erbjuds deltagande företag även introduktions- och uppföljningsmöten, samt stöd via Sweden-US Green Transition Initiative (GTI) och Nordic Innovation House i Palo Alto under tiden de deltar i SkyDeck.

Vad som krävs av företagen

Att delta i programmet är kostnadsfritt för behöriga företag. Det som krävs är engagemang och tid för att jobba med sin lansering på den amerikanska marknaden i Kalifornien.

Deltagande för svenska scale-ups i SkyDeck är möjligt om följande krav uppfylls:

  • en innovativ produkt eller lösning inom energiområdet som bidrar till hållbar mobilitet.; fokus bör ligga på framtidens mobilitet som transportmedel, t.ex. inom batterier, laddningsinfrastruktur, bränsleceller, lättviktsmaterial osv
  • personella och finansiella resurser (t.ex. personal) för internationalisering på den amerikanska marknaden
  • en affärsplan som visar att den amerikanska marknaden är prioriterad för företaget, och att en första plan för marknadsinträde har tagits fram
  • beprövad teknik och immateriella rättigheter för sin produkt eller lösning
  • att de är ett litet eller medium-stort företag enligt EU-definitionen

En stor fördel i ansökningsprocessen är om företag som söker redan har betalande kunder och affärspartners i Sverige.