Skyline — New York Acceleratorprogram

Skyline är ett skräddarsytt program riktat till svenska små- och medelstora företag som erbjuder gröna energilösningar inom fastighets- och PropTech-sektorn. Med hjälp av programmet ska de svenska företagen få stöd att expandera i New York.

Byggnaderna i New York City står idag för över 70 procent av stadens klimatutsläpp. I och med Inflation Reduction Act (IRA)* och lokala klimatlagar så har det öppnat upp för stora möjligheter för att skapa en grönare och energisnålare infrastruktur. Det innebär ett ökat intresse för kompetens och innovation inom fastighetssektorn i New York – något som skapar nya och spännande möjligheter för svenska företag.

Stöd som företagen får

Stöd erbjuds genom informations- och kunskapsutbyte för att effektivt etablera sig på den amerikanska marknaden. Företagen får hjälp med att skapa kontakt med betydande lokala aktörer och potentiella kunder inom fastighetssektorn i New York samt möjligheter till att träffa potentiella investerare. Aktörerna i fråga är ledande fastighetsinvesterare, fastighetsägare, och fastighetsutvecklare på både den svenska och den amerikanska marknaden.

Energimyndigheten driver Skyline på plats genom sin partner Svensk-Amerikanska Handelskammaren i New York (SACCNY). Att delta i programmet är kostnadsfritt för behöriga företag. Det som krävs är engagemang och tid för att jobba med sin lansering på den amerikanska marknaden i New York. När bolag kan söka kommer det finnas en öppen intresseanmälan.