Lansera inom ett tematiskt område

Om ert företag har en lösning som passar in i något av våra tematiska områden finns det möjlighet att delta i våra plattformar för hållbar sjukvård och bioenergi.

Läs mer om plattformarna här: