Vi har flera marknadsnära stöderbjudanden för företag. Dessa sidor vänder sig till dig som har en affärsidé och behöver hjälp med konceptutveckling.

Konceptutveckling

Energimyndigheten erbjuder stöd för konceptutveckling av nya innovativa produkter och tjänster som har ett tydligt affärsfokus och potential att påtagligt bidra till omställningen av energisystemet.

Till Konceptutveckling