Dessa sidor vänder sig till dig som har en energiinnovation som du är redo att lansera. Vi har flera olika erbjudanden som kan hjälpa dig på vägen.

ScaleUp Sweden är en pilotinsats för fordonsbranschen.

Den primära målgruppen är svenska underleverantörsföretag inom fordonsbranschen som har lösningar med energirelevans, leveranskapacitet och internationell ambition.

Med fordonsbranschens starka koppling till klimatpåverkan och dess viktiga roll i näringslivet har Energimyndigheten låtit ta fram marknadsstudier som riktar sig mot aktörer som söker kunskap och är intresserade av att närma sig dominerande marknaderna vad gäller väggående fordon; USA, Tyskland och Kina.

Studierna fokuserar på områden med stark energi- och klimatrelevans där det kan finnas marknadspotential för svenska företag. Studierna belyser elektrifierade fordon (batteri samt bränslecell), lättvikt samt förbränningsmotorer och omfattar både personbilar och kommersiella fordon samt, trender och drivkrafter för förändring, exempel på nationella företag som verkar inom ovan nämnda områden.

Relaterad information

Marknadsstudie - USA

Marknadsstudie - Kina

Marknadsstudie - Tyskland

Marknadsstudie - Tyskland, tillägg Corona

Kartläggning- nordiska batterivärdekedjan

 

 

016-544 2081