Dessa sidor vänder sig till dig som har en energiinnovation som du är redo att lansera. Vi har flera olika erbjudanden som kan hjälpa dig på vägen.

ScaleUp Sweden är en pilotinsats för företag som har kapacitet och vill skala upp sin verksamhet internationellt.

Arbetet med ScaleUp Sweden utgår från ett branschfokus, visionen är att hitta en långsiktig lösning som fungerar för företaget oberoende av Energimyndighetens engagemang. Aktiviteterna inom satsningen baseras på feedback från behovsägare, branschfokus, koncentrerad och långsiktig satsning på begränsat antal aktörer samt aktiviteter som kan hantera olika sätt att internationalisera (indirekt och direkt).

Vem riktar sig insatsen till?

Den primära målgruppen för ScaleUp Sweden är svenska underleverantörsföretag inom fordonsbranschen som har lösningar med energirelevans, leveranskapacitet och internationell ambition. Storleksmässigt 10 till 249 anställda och hög tillväxt under flera år.

Hur kan man få stöd?

Vi söker företag med innovativa lösningar som kan minska vägfordons energiförbrukning genom energieffektivisering. Det ska bidra till minskad användning av fossila bränslen och minska klimatpåverkande utsläpp såväl under produktion som användning. Området omfattar alltifrån traditionella underleverantörer av enskilda fordonskomponenter till system för elektrifiering, autonoma fordon och fordonstest.

Det stöd som ovanstående branschföretag kan få är i form av olika icke-monetära bidrag. Stödet kommer främst i att bestå av utbildning, matchning, mentorstöd och liknande främjarinsatser. Verktygslådan kan även inkludera andra typer av stöd såsom bidrag och internationella aktiviteter.

Marknadsstudier

Med fordonsbranschens starka koppling till klimatpåverkan och dess viktiga roll i näringslivet har Energimyndigheten låtit ta fram två marknadsstudier som riktar sig mot aktörer som söker kunskap och är intresserade av att närma sig de två dominerande marknaderna vad gäller väggående fordon; USA och Kina.

Studierna fokuserar på områden med stark energi- och klimatrelevans där det kan finnas marknadspotential för svenska företag.  Studierna belyser elektrifierade fordon (batteri samt bränslecell), lättvikt samt förbränningsmotorer och omfattar både personbilar och kommersiella fordon samt, trender och drivkrafter för förändring, exempel på nationella företag som verkar inom ovan nämnda områden. 

Hur ser ansökningsprocessen ut?

Du ansöker via intresseanmälningar som hanteras i samverkan med nätverksorganisationer och andra aktiviteter under 2018. Frågor besvaras av Göran Stegrin, Energimyndigheten.

Seminarie Marknadsanalys och affärsmöjligheter i Tyskland för fordonsleverantörer

Vill du veta mer om den tyska fordonsindustrin och vilka affärsmöjligheter som finns för svenska SMF:er i Tyskland? Var med på vårt seminarium i Göteborg.

När: 5 februari 2020, 14:00-16:00
Var: Göteborg
Anmälan: Anmälan sker hos Tysk-Svenska Handelskammaren

Om seminariet

Tysk-Svenska Handelskammaren har på uppdrag av Energimyndigheten under 2019 kartlagt den tyska underleverantörsindustrin inom fordonsbranschen med fokus på elektrifiering och klimatsmarta teknologier. Målet med kartläggningen har varit att identifiera områden där svenska företag har goda chanser att etablera sig på den tyska fordonsmarknaden.

Förutom presentation av kartläggningen kommer Stefan Büchele, Manager International Business vid e-mobile BW berättar mer om de projekt som delstaten Baden-Württemberg investerar i samt avrundas med en spaning på den svenska leverantörsbranschen av Peter Bryntesson, Senior projektledare på Fordonskomponentgruppen.

Relaterad information

Utbildning i immaterialrätt, standardisering och ackreditering

Cybersäkerhet

Markandsstudie - USA

Marknadsstudie - Kina

 

016-544 2081