Dessa sidor vänder sig till dig som har en energiinnovation som du är redo att lansera. Vi har flera olika erbjudanden som kan hjälpa dig på vägen.

Programmet syftar till att genom ett långsiktigt främjandearbete, sprida ett antal världsledande svenska innovationer som kan skapa förnybar energi eller energieffektivisera på den globala marknaden och därmed bidra till en hållbar energiomställning.

Genom ett samarbete med Business Sweden, erbjuder vi ett urval av svenska innovationer ökad exponering mot internationella investerare och partners. Detta görs i kombination med främjandeinsatser och rådgivning där förhoppningen är att ge dessa innovationer ökad tillgång till kapital och kompetens för att kunna accelerera sin tillväxt i och utanför Sverige.

För att kunna genomföra detta kommer arbetet organiseras i att etablera internationella cleantech hubbar. Under år 2017 lanserades tre hubbar: i San Francisco, Shanghai och London. I oktober 2018 invigdes även en hubb i New York.

Mål

  • Förbereda de utvalda svenska cleantech-företagen och dess innovationer för en internationell expansion
  • Genom strategiskt främjande och rådgivning öka möjligheterna för innovationerna att spridas
  • Exponera deltagande företag mot internationella investerare
  • Sammanföra företagen med potentiella strategiska partners

Hubbkontoren för London, San Francisco och Shanghai har inackorderas hos respektive Business Sweden kontor. I New York baseras hubben på ett samarbete med Svensk Amerikanska Handelskammaren i New York och är placerat på Gateway på Manhattan.

Relaterad information

Läs mer om Cleantech Hubs

Kontaktpersoner

Micael Hagman

+46 (0)16-542 06 72

+46 (0)16-544 21 99