Dessa sidor vänder sig till dig som har en energiinnovation som du är redo att lansera. Vi har flera olika erbjudanden som kan hjälpa dig på vägen.

Demonstrationsplattformen Smart City Sweden visar upp svenska lösningar för den smarta och hållbara staden. I dag omfattar Smart City Sweden över 100 besöksobjekt runt om i landet med goda exempel inom både miljöteknik, mobilitet, stadsplanering, digitalisering och social hållbarhet. Målet är att inspirera andra att välja en hållbar utveckling och att främja svensk export på området.

Utsikt över Stockholm från Katarinahissen Foto: ANlu, Mostphotos

Foto: Anlu/Mostphotos

Smart City Sweden är ett regeringsuppdrag från 2018 som samlar både myndigheter, exportfrämjande organisationer, företag och regioner. Det koordineras av Energimyndigheten och plattformen drivs av IVL Svenska miljöinstitutet med hjälp av sex regionala noder.

Den kraftigt ökande urbaniseringen ställer många av världens städer inför stora utmaningar, och det bidrar till det stora intresset i utlandet för svenskt kunnande inom smarta och hållbara städer.

Varje år tar Smart City Sweden emot ett stort antal besöksdelegationer från hela världen som är intresserade av svenska smarta och hållbara lösningar. Goda exempel på hur svenska städer löst sina tekniska försörjningssystem för energi, vatten, avfall och transporter visas upp och demonstreras. Men även stadsplanering, människors delaktighet och medborgarinflytande finns ofta på programmet. Målet för verksamheten är att matcha besökarna med svenska experter, organisationer och exporterande företag utifrån respektive delegations lokala utmaningar och behov.

Förutom Energimyndigheten och IVL Svenska miljöinstitutet deltar även Tillväxtverket, Business Sweden, Vinnova, Naturvårdsverket, Lantmäteriet, Trafikverket och Boverket samt regionala organisationer, branschorganisationer och privata företag i samarbetet.  

Om Smart City Sweden

Smart City Sweden demonstrerar och visar upp svenska lösningar inom smarta och hållbara städer för en internationell publik. Bland annat välkomnas besöksdelegationer från hela världen. Målet med Smart City Sweden är inspirera andra att göra likadant som Sverige samt att exportera svenska hållbara och smarta lösningar inom området.

Smart City Sweden är ett regeringsuppdrag som pågår mellan 2018–2021.

I uppdraget ingår de sju myndigheterna Energimyndigheten, Boverket, Naturvårdsverket, Trafikverket, Lantmäteriet, Tillväxtverket, Vinnova samt Business Sweden.

Plattformen drivs, på Energimyndighetens uppdrag, av IVL Svenska Miljöinstitutet och sex regionala noder från Umeå i norr till Malmö i söder.

De sex noderna: Region Norr – North Sweden Cleantech genom Kompetensspridning i Umeå, Region Mitt – Dalarna Science Park, Region Öst – IVL Svenska Miljöinstitutet, Region Väst – Business Region Göteborg, Region Sydöst- Cleantech Östergötland, Region Syd – Sustainable Business Hub.

Relaterad information

Läs mer om Smart City Sweden

Finansieringsmöjligheter för svenska cleantechbolag

Hitta svenska cleantechbolag här

Regeringsuppdrag - Smart City Sweden (2 MB)

Film om Smart City Sweden

Fokus mobilitet

 

Johan Strandberg IVL Svenska miljöinstitutet
010-788 65 98
016-544 20 63