Dessa sidor vänder sig till dig som har en energiinnovation som du är redo att lansera. Vi har flera olika erbjudanden som kan hjälpa dig på vägen.

Energimyndigheten och Tysk-Svenska Handelskammaren har utvecklat ett särskilt program för att underlätta för svenska energiteknikföretag att få tillträde till den tyska marknaden.

Tyskland är Europas största marknad och Sveriges viktigaste handelspartner. Inte minst inom området energi finns det, med tanke på den tyska energipolitikens omställning, Energiewende, en fortsatt stor potential för ett utökat samarbete mellan länderna.

Fokus inom Energiewende ligger aktuellt fortsatt på energieffektivisering, men även på systemintegration av förnybar energi, det vill säga på överföring och lagring. Samtidigt blir värme och transport nya fokusområden vid sidan om el.

I dessa områden är ett utbyte med innovativa företag från andra marknader mycket välkommen - inte minst med företag från Sverige, som anses ha en mycket modern energiprofil.

Om programmet

Energimyndigheten och Tysk-Svenska Handelskammaren (TSHK) utvecklat ett program för att främja internationaliseringen av svenska cleantech företag med energirelevans gentemot den tyska marknaden. Deltagarnas verksamhet bör omfatta produkter, teknologier eller systemlösningar inom de ovan nämnda områden.

Under en begränsad tid (max ett år) erbjuds de deltagande företagen praktiskt starthjälp vid bearbetningen av den tyska marknaden. Programmet består av olika moduler som kan sättas in var för sig eller i olika ordningsföljder. Modulernas innehåll och omfattning väljs ut gemensamt med varje enskild deltagare, helt i enlighet med det individuella behovet.

Vid sidan om en kick-off och kontinuerliga arbetsmöten erbjuds följande moduler:

  • Marknadsanalys: Fokus på ramvillkor, konkurrenter, kunder och rekommendation om marknadsinträdesstrategi
  • Matchmaking: Identifikation och ackvisition av potentiella affärspartner
  • Studieresa till Tyskland: Deltagande på en mässa/branschkongress eller individuell resa
  • Kommunikation: Interkulturella tips. Genomgång av befintligt marknadsföringsmaterial, hemsida mm.

Vill Du delta?

Om du vill vara med kontakta gärna Verena på Tysk-Svenska Handelskammaren eller Ludvig på Energimyndigheten.

Tysklandprogrammet har med framgång pågått i fyra år och från och med mars 2018 är det dags för en ny upplaga med nya företag. Det här året ligger extra fokus på smarta elnät inklusive lagring och e-mobility.

Om du vill vara med kontakta gärna Tysk-Svenska Handelskammaren eller Energimyndigheten. Huvudkriterierna för att vara med i programmet är:

  • att ditt företag är redo för export, det vill säga att produkten är prövad
  • att företaget har kunder i Sverige och är redo att kunna möta efterfrågan på den potentiellt stora tyska marknaden
  • ni ska känna företagets ställning på hemmamarknaden och veta om produktens Unique selling proposition/point  (USP)