Om Indonesien

Indonesien är världens fjärde folkrikaste nation med omkring 260
miljoner invånare. Landet är världens tredje största demokrati och ett G20-land, ungefär den 15:e största ekonomin.

Indonesien är en arkipelag belägen vid ekvatorn med en landyta som är omkring fem gånger större än Sveriges. Mer än hälften av befolkningen bor på ön Java, där Jakarta är en megastad med mer än 11 miljoner invånare (cirka 30 miljoner med förstäder). Landet har världens största muslimska befolkning och har en rik mångfald av såväl språk, kultur som natur.

Stora hållbarhetsutmaningar

Indonesien är också ett land med stora hållbarhetsutmaningar i en kraftigt växande ekonomi. Indonesien är rikt på naturresurser, såväl fossila som förnybara och har förhållandevis ambitiösa mål för omställning av energisystemen och förvaltning av ekologiska resurser.

Mål under Parisavtalet är:

  • att minska växthusgasutsläppen med 29 procent och upp till 41 procent med internationellt bistånd, båda i förhållande till en prognos om växande utsläpp.
  • att den förnybara energins andel ska öka från omkring 6 procent (exklusive traditionell bioenergi) till 23 procent.
  • Avfallsmängderna ska minska, återvinning och insamling ska öka.
  • Tillgången till elektricitet för befolkningen ska byggas ut fullständigt.

Målen är ambitiösa, men saknar ofta genomförandeplaner för att fullständigt kunna uppnås inom stipulerade tid. Indonesien är samarbetsinriktat internationellt och är bland annat ett särskilt utpekat partnerland till IEA, deltar i Clean Energy Ministerial och Mission Innovation. Landet tar fortfarande emot internationellt bistånd, men det svenska bilaterala biståndet till Indonesien avslutades 2013.