Dessa sidor vänder sig till dig som har en produkt, tjänst eller lösning som du vill testa. Energimyndigheten kan ge finansiering till projekt som har potential att bidra till energieffektivisering, eller där lösningen kan bidra till omställningen till ett hållbart energisystem, i Sverige eller globalt. Nedan beskrivs de olika stöd som kan hjälpa dig att testa och verifiera er lösning för att ta er närmare kommersialisering.

Verifiering av innovationer med kund

Energimyndigheten erbjuder finansiering till projekt som syftar till verifiering av nya produkter, lösningar och tjänster vilka har ett tydligt affärsfokus och potential att bidra till omställningen till ett hållbart nationellt och globalt energisystem. Verifieringen ska ske tillsammans med kund och innovationen ska ha en RL nivå på minst 3 och maximalt 8 (mer information om RL-nivå finns nedan).

Verifiering av innovationer med kund

Pilot- och demonstrationsprojekt

Sök finansiering för att demonstrera och testa din innovation i en relevant miljö. Bidraget riktar sig till dig som har en produkt, tjänst eller lösning som tar sikte på energi- och klimatomställningen. Syftet med bidraget är att möjliggöra större demonstration och därigenom öka förutsättningarna för marknadsintroduktion. Innovationen ska ha en RL nivå på minst 5 och maximalt 8 (mer information om RL-nivå finns nedan).

Pilot- och demonstrationsprojekt

Vilken utlysning passar vårt projekt?

Utlysningarna beskrivna ovan riktar sig till olika typer av projekt där “Verifiering av innovation med kund” generellt lämpar sig för mindre och kortare projekt än “Pilot och demonstrationsprojekt”.

Det är även viss skillnad på hur långt er produkt, tjänst eller lösning kan ha utvecklats för att passa inom utlysningens ramar. För att avgöra lösningens mognadsgrad ska RL-skalan (Readiness level) användas, mer information om detta finns under “Relaterad information”.

Utlysningarna är öppna för ansökningar en eller två gånger per år, håll koll på när en intressant utlysning öppnar genom att prenumerera eller gå in på kommande utlysningar.