Vi erbjuder innovationsbolag utbildning för att stötta bolagen i processen att få ut sina innovationer snabbare på marknaden. Genom samarbete med ett antal expertorganisationer inom utbildningsområdet affärsutveckling och kommersialisering erbjuder vi följande utbildningar.

Beställarkompetens nödvändig för att producera en innovation – detta måste du veta

För att en innovation ska nå marknad är det nödvändigt att omvandla en prototyp till en produkt som kan tillverkas i industriell skala. Produktionsänglar har därför på initiativ från Energimyndigheten tagit fram utbildningsmaterial för innovativa bolag som vill påbörja produktion av sina fysiska prototyper. Utbildningsmaterialet är baserat på djupintervjuer med startups och med hjälp av experter från Teknikföretagen och Patent och Registreringsverket har introduktionsfilmer inom tre viktiga områden: kravspecifikation, IP- och avtalsfrågor tagits fram. Förutom filmer finns mallar, stöd och även möjlighet till individuell coachning.

Individuell coachning inom områdena Kravspecifikation, IP- och avtalsfrågor

Små- och medelstora företag med energirelaterade och skalbara innovationer som önskar gå från prototyp till tillverkning kan ansöka om situationsbaserad coachning inom de tre områdena Kravspecifikation, IP- och Avtalsfrågor. Coachningen omfattar två timmars, leds av en expertkonsult och är kostnadsfri. Ansökan sker genom att fylla i formuläret nedan. Skicka in din ansökan senast 21 februari