Vi erbjuder innovationsbolag utbildning för att stötta bolagen i processen att få ut sina innovationer snabbare på marknaden. Genom samarbete med ett antal expertorganisationer inom utbildningsområdet affärsutveckling och kommersialisering erbjuder vi följande utbildningar.

Utöver utbildningar ingår också individuell affärsutvecklande rådgivning i vårt utbildningserbjudande. Båda dessa insatser är kostnadsfria och riktar sig till samtliga företag i Sverige förutsatt att nedan krav är uppfyllda:

  • Energirelevans: Företagets innovation ska bidra till energieffektivisering eller mer förnybar energi.
  • Innovation: Företagets lösning ska vara unik och/eller patentskyddad samt möta marknadens behov.
  • Tillväxt: Företaget ska ha kommersiell potential, en skalbar lösning samt bidra till svensk tillväxt.
  • Bolagsform: Företaget ska vara ett svenskt aktiebolag.

Stöd till företag

Vi vill hjälpa företag med innovativa energilösningar som kan bidra till energiomställningen. Därför erbjuder vi stöd i form av olika icke-monetära bidrag. Stödet består av utbildning, affärsutveckling, ev. mentorstöd eller motsvarande som bidrar till företagets utveckling. 

Företagen förväntas lägga minst motsvarande tid som motprestation som erhålls i varje utbildningsinsats.