Vi erbjuder innovationsbolag utbildning för att stötta bolagen i processen att få ut sina innovationer snabbare på marknaden. Genom samarbete med ett antal expertorganisationer inom utbildningsområdet affärsutveckling och kommersialisering erbjuder vi följande utbildningar.

En medveten affärsstrategisk hantering av immateriella tillgångar är viktig och immaterialrätten är ett viktigt verktyg för att lyckas. Detta gäller oavsett om det handlar om att kommersialisera en produkt/tjänst eller nyttiggöra forskningsresultat. PRV berättar om den verktygslåda av immaterialrätter som finns tillgänglig för att hantera företagets tillgångar så att bolagets värde och attraktion stiger.

Innehåll:

  • Vad är immateriella tillgångar?

  • Immaterialrätten och dess angränsade skyddsområden

  • Design – hur kan man skydda sina produkter mot kopiering?

  • Varumärke – hur viktigt är egentligen ett varumärkesskydd?

  • Patent – hur kan man använda patent som ett affärsstrategiskt verktyg?

Föreläsare: Charlott Galant, PRV och Cecilia Fröderberg, Prospero.

Datum: TBD.

Tid:

Omfattning: Heldag + separat 10 timmar individuell rådgivning per bolag.

Plats: Kunskapstorget på Energimyndigheten , Gredbyvägen 10, 63104 Eskilstuna

Anmälan: Vi återkommer med nästa utbildningsomgång.