Vi erbjuder innovationsbolag utbildning för att stötta bolagen i processen att få ut sina innovationer snabbare på marknaden. Genom samarbete med ett antal expertorganisationer inom utbildningsområdet affärsutveckling och kommersialisering erbjuder vi följande utbildningar.

I denna utbildning inriktad på marknadsföring och försäljning går vi igenom grunderna i bearbetning av marknader och kunder samt struktur och strategi för paketering och tydliggörande av kundvärden. Vidare går vi igenom användbara verktyg och illustrerar dem med verkliga exempel.

Alla deltagande bolag kommer inleda med en pitch som mycket kort beskriver vad de gör, deras erbjudande och kundvärde. Del av dagen kommer bedrivas i workshop-format.

Innehåll:

  • Paketering, varumärke och storytelling

  • Kundvärde och affärsmodell

  • Kanalstrategi och verktyg för tillväxt

  • Export – var, när, hur.

Föreläsare: Jonas Törnblom, Prospero.

Omfattning: Heldagsutbildning på plats i Stockholm. Efter utbildning ges möjlighet till 10 timmars individuell rådgivning per bolag, från erfarna rådgivare.

Plats: Energimyndighetens kontor på Rosenlundsgatan 9, Stockholm.

Anmälan: Vi återkommer med nästa utbildningsomgång.