Vi erbjuder innovationsbolag utbildning för att stötta bolagen i processen att få ut sina innovationer snabbare på marknaden. Genom samarbete med ett antal expertorganisationer inom utbildningsområdet affärsutveckling och kommersialisering erbjuder vi följande utbildningar.

Företag som använder sig av immaterialrätt, standardisering och ackreditering kan stärka sin konkurrenskraft och omvänt kan det vara kostsamt för ett företag att brista i kunskap inom dessa områden.

Energimyndigheten stöttar svenska företag med insatser för att deras innovationer snabbare ska nå internationella marknader och erbjuder därför en utbildning för att företag ska få ökade kunskaper och hur man kan dra nytta av verktygen i samband med internationalisering.  

Utbildningen genomförs av PRV, Swedac och Sveriges nationella standardiseringsorganisationer SIS, SEK och ITS.

Upplägg

Utbildningen innehåller en föreläsning av experter med möjligheter att ställa frågor om just ditt företags situation till någon av representanterna från de medverkande organisationerna.  

Genom ett fiktivt case presenterar vi hur verktygen immaterialrätt, ackreditering och standardisering kan användas för att ge dig affärsmässiga fördelar.

Energimyndigheten kommer i samband med utbildningen även erbjuda företag möjlighet att ansöka om att kostnadsfritt få individuell rådgivning per bolag.

Om utbildningen

När: 28 augusti 2019, 10:30-14:30
Var: Energimyndighetens kontor i Eskilstuna, Kunskapstorget
För vem: Beslutsfattare, marknads- och sälj, produktutvecklare, grundare, ägare

 

Erbjudandet är kostnadsfritt och riktar sig till samtliga företag i Sverige. Vi riktar oss i första hand till företag som uppfyller nedanstående krav men i mån om plats kan även andra företag få delta, vi uppmanar därför alla intresserade att skicka in en intresseanmälan.

Intresseanmäl dig senast den 15 augusti 2019.

Upplägg

2 timmars föreläsning inklusive lunch samt 2 timmars breakout session med möjlighet att fördjupa sig i de olika verktygens nyttor för just din organisation.

Företagens arbetsinsats

Ingen förberedelse är nödvändig men deltagare får större utbyte om företaget överväger export eller redan är exportör.

Energirelevans

Företagets erbjudande ska bidra till minskad klimatpåverkan, energieffektivisering eller ökad användning av förnybar energi.

Innovation

Företagets erbjudande ska vara unikt och/eller patentskyddat.

Tillväxt

Företagets erbjudande ska ha internationell potential, vara skalbart samt bidra till svensk tillväxt.

Bolaget

Företaget ska vara ett svenskt aktiebolag och ett SMF med produkter under utveckling alternativt med produkter i lanseringsfas eller på marknaden.

 

016-544 2081