Vi erbjuder innovationsbolag utbildning för att stötta bolagen i processen att få ut sina innovationer snabbare på marknaden. Genom samarbete med ett antal expertorganisationer inom utbildningsområdet affärsutveckling och kommersialisering erbjuder vi följande utbildningar.

ScaleUp Master class är en utbildning som riktar sig till små och medelstora företag med ambition att expandera på internationell marknad.

Energimyndigheten samarbetar med ett antal experter inom affärsutveckling, kommersialisering, uppskalning och internationalisering. Syftet med dessa insatser är att bolag snabbare ska kunna nå ut på svenska och internationella marknader med sina energiinnovationer.

Intresseanmälan

Vi återkommer med nästa utbildningsomgång.