Pilot- och demonstrationsprojekt

Ett viktigt steg mot kommersialisering av produkter, processer, system eller tjänster är att testa och demonstrera lösningen där den ska användas. Energimyndigheten finansierar pilot- och demonstrationsprojekt som tar sikte på energi- och klimatomställningen.

Sverige har goda förutsättningar att bli ledande i omställningen till ett hållbart energisystem. För att lyckas med det är pilot- och demonstrationer av innovationer ofta avgörande för att de ska implementeras och nå ut på marknaden.

Programmet pilot- och demonstration tar sikte på omställning av energisystemen, inom olika utmaningsområden. Dessa inkluderar utmaningar inom samhället inklusive industrin, transport, bioenergi, el-området och bebyggelsen. Programmet stödjer även systemdemonstrationer.

Utlysningar

Nästa utlysning för större pilot- och demonstrationsprojekt kommer att öppna under december 2023.
Prenumera på utlysningar

Den senaste utlysningen för större pilot- och demonstrationsprojekt stängde den 11 april 2023.
Större pilot- och demonstrationsprojekt för energi- och klimatomställning 2023

Beviljade projekt 2022

Under hösten 2022 beviljade Energimyndigheten stöd till fyra projekt. Här kan du läsa mer om dem:

 

+

Exempel på tidigare genomförda pilot- och demoprojekt