Återvinning av restprodukt i produktionen av natriumjon-batterier

Företaget Altris har utvecklat en produktionsteknik för katodmaterialet Fennac som är mycket effektivt och enbart innehåller förnybara råvaror.

hand håller skalpell över material på bord
Foto: Altris AB

Fennac används i natrium-jonbatterier, som till skillnad från traditionella litium-jonbatterier inte innehåller etiskt tveksamma ämnen som litium, kobolt, fosfor eller grafit. Alla råvaror går dessutom att framställa inom Europa.

Projektet ska demonstrera återvinning av en restprodukt från produktionen av Fennac. Detta förväntas sänka produktionskostnaden så pass mycket att natriumjonbatterier kan konkurrera, i stor skala, med litium-jonbatterier för stationär lagring, exempelvis för solceller eller vindkraftsparker.

Projektet bygger vidare på det tidigare beviljade Pilot-och demonstrationsprojektet Nästa generationens batteri med mer lättillgängligt råmaterial. 

Nästa generationens batteri med mer lättillgängligt råmaterial

Bedömning

Energimyndigheten bedömer att projektet utgör en viktig utveckling för natriumjon-batterier genom hög potential för ökad cirkularitet och sänkta material- och produktionskostnader. Ett viktigt steg på väg till industriell storskalig produktion av natriumjon-batterier.

En batteriteknik med stor potential i elektrifierings-omställningen genom applikationer för stationär lagring, fordon och farkoster. Projektet adresserar dessutom nuvarande råvaruproblematik och bidrar till mer cirkulär tillverkning av batterier.

Om projektet

Namn: Demonstration av produktionslina för återvinning av produktionsavfall till Fennac-prekursor
Budget: 16,5 miljoner kronor varav 7,4 miljoner i stöd från Energimyndigheten
Projekttid: 1 april 2023 till 31 augusti 2024
Utförare: Altris AB
Webbplats: www.altris.se
Kontaktperson: Matilda Folkenant