Mobil laddlösning för el och vätgas möjliggör elektrifieringen av arbetsmaskiner

Projektet avser demonstration av en mobil laddlösning för el- och vätgas som även ska kunna ta sig fram i utmanande terräng. Laddstationen kombinerar ett vätgaslager för tankning av vätgasdrivna fordon och en bränslecell som omvandla vätgasen till el för laddning av eldrivna fordon.

Illustration på lastbil

Foto: Volvo Technology

Innovationen ligger huvudsakligen inte i utvecklingen av de enskilda delarna av systemet utan i helheten och att göra laddlösningen användbar off-grid och off-road. Projektet kommer att avslutas med demonstration av hela systemet där det mobila vätgaslagret både ska kunna förse vätgasdrivna och eldrivna arbetsfordon med energi.

Projektet är ett samarbete mellan Volvo Technology och företaget Euromekanik där Volvo huvudsakligen står för utveckling och byggnation av fordonet och bränslecellen medan Euromekanik ansvarar för utrustning kopplat till vätgastankning. 

Bedömning

Energimyndigheten bedömer att mobila laddlösningen har potential att underlätta olika arbetsmaskiners övergång till både energieffektivare och fossilfri drift. Detta gäller speciellt arbetsmaskiner som används vid arbetsplatser med ingen eller begränsad tillgång till elnätet. Lösningen kan nyttiggöras även på andra användningsområden, exempelvis som mobil reservenergi vid kriser.

Om projektet

Namn: Demonstration av en mobil laddlösning för distribution av el- och vätgas, Mobile Hydrogen Refueling Solution (MHRS)
Budget: 86 miljoner kronor varav 23,3 miljoner kronor i stöd från Energimyndigheten
Projekttid: 15 oktober 2022 till 31 mars 2025
Utförare: Volvo Technology AB samt Euromekanik AB  
Kontakt: Bo Larsson