Vågenergiomvandlare som anpassar sig till svåra väderförhållanden

Företaget Ocean Harvesting Technologies AB ska demonstrera en vågenergiomvandlare som kan anpassa sig till olika slags vågor för att kunna utvinna energi under svåra väderförhållanden.

Vågenergiomvandlare till havs
Foto: Ocean Harvesting Technologies AB

Vågkraftverket InfinityWEC är en ny vågenergiomvandlare med drivlina och styrsystem som anpassar sig till vågorna och som kan utvinna energi även i storm och utmanande vågförhållanden. Projektet är ett havsförsök i skala 1:3 i havet utanför Lysekil.

Havsförsöket avser att verifiera systemet och dess prestanda och testa systemets överlevnad i storm. Projektet och testerna är ett viktigt steg mot en kommersiell produkt. Projektet bedrivs av företaget Ocean Harvesting Technologies AB i samarbete med RISE Research Institutes of Sweden AB.

Vågkraften är en global energiresurs med attraktiva egenskaper, såsom en god förutsägbarhet och möjligheten att reducera variabiliteten i ett elsystem. Med hög andel förnybar elproduktion förväntas vågkraften spela en viktig roll i den framtida elmixen och bidra till omställningen av energisystemet i många länder.

Bedömning

Energimyndigheten gör bedömningen att Ocean Harvesting Technologies vågenergiomvandlare har en tydlig potential till låg elproduktionskostnad jämfört med många andra vågkraftstekniker och har därför goda möjligheter att bidra till omställningen.

Om projektet

Namn: InfinityWEC Vågenergiomvandlare - validering genom havsförsök i skala 1:3
Budget: 45 miljoner kronor varav 22 miljoner i stöd från Energimyndigheten
Projekttid: 28 februari 2023 till 30 juni 2025
Utförare: Ocean Harvesting Technologies AB och RISE Research Institutes of Sweden AB
Webbplats: oceanharvesting.com
Kontaktperson: Mikael Sidenmark