Pilot- och demonstrationsprojekt

Ett viktigt steg mot kommersialisering av produkter, processer eller tjänster är att testa och demonstrera lösningen där den ska användas. Energimyndigheten finansierar pilot- och demonstrationsprojekt inom prioriterade områden.

Sverige har goda förutsättningar att bli ledande i omställningen till ett hållbart energisystem. För att lyckas med det är pilot- och demonstrationer av innovationer ofta avgörande för att de ska implementeras och nå ut på marknaden.

Programmet pilot- och demonstration tar sikte på omställning av energisystemen, inom olika utmaningsområden. Dessa inkluderar utmaningar inom samhället inklusive industrin, transport, bioenergi, el-området och bebyggelsen. Programmet stödjer även systemdemonstrationer som inkluderar till exempel ekonomiska, infrastrukturella, regelverksmässiga och politiska förutsättningar.

Exempel på pilot- och demonstrationsprojekt