Våra prioriteringar inom forskning och innovation

Energiomställningen för ett hållbart samhälle behöver gå snabbare för att möta klimatutmaningen. Forskning och innovation ger ny kunskap och nya lösningar som gör omställningen möjlig. Vi ser att sex forskningsområden och sju nyckellösningar behöver förstärkta insatser de kommande åren.

Vi leder energiomställningen

Energimyndigheten har helhetsansvaret för energiomställningen i Sverige. Vi stöder forskning, innovation och även affärsutveckling och global spridning av nya lösningar.

För att nå de energi- och klimatpolitiska målen ser vi att sex områden behöver mer forskning, nämligen bebyggelse, bioenergi, förnybar el, industri, transport samt energisystemet i samhället.

Bild: Energiforskningen kopplar till många samhällssektorer och aktörer. Inom de områdena vill Energimyndigheten öka insatserna för sju nyckellösningar:

  • Digital transformation
  • Elektrifiering
  • Energilagring
  • Negativa utsläpp
  • Cirkulära flöden
  • Social och ekonomisk hållbarhet
  • Hållbara samhällen, där människor får förutsättningar att ställa om och välja nya sätt

Verktyg för att accelerera energiomställningen

Vi vill dessutom öka stödet till pilot och systemdemonstration av lösningar, främja innovationsprocessen från forskning till marknad och hjälpa företag att nå investerare och en global marknad.

Sverige gynnas när Sverige visar vägen. Svenska innovationer kan bidra till global nytta och inspirera världen till hållbar utveckling.