Åtgärder som inte kräver en investering

Många energieffektiviserande åtgärder kräver inte en investering i form av kapital, utan kan istället handla om att ändra rutiner, beteenden och eller att driftoptimera. Att åtgärderna är investeringsfria betyder dock inte att de är kostnadsfria då det ändå krävs att man lägger ned tid för arbetet.

Nedan ges ett antal exempel på investeringsfria åtgärder, mer finns att läsa i broschyren Energieffektivisering i företag (2017).

Energirondering

De flesta organisationer gör olika typer av ronder inom ramen för sitt underhålls-, miljö-, arbetsmiljö- eller brandskyddsarbete. På samma sätt kan ditt företag använda energironderingar för att säkerställa att rutiner, styrning av system samt löpande underhåll och drift sker på ett energieffektivt sätt.

Två enkla exempel är att:

 • kontrollera värmeväxlarens effektivitet och att tiduret är rätt i förhållande till verksamhetens tider vid byte av filter i ventilationsaggregatet.
 • När radiatorerna luftas kan ventilens och packboxens funktion samtidigt kontrolleras, liksom skicket på tätningslisten som sitter i fönstret ovanför.

Genom att tänka ”finns det något annat jag kan göra när jag ändå ska göra det här?” kan företaget hitta ett tidseffektivt sätt att arbeta på och samtidigt få flera nödvändiga kontroller gjorda.

Nattvandring

Att nattvandra är ett enkelt sätt att identifiera utrustning som står på utanför produktions- eller öppettid. Involvera de som arbetar i verksamheten och som bäst känner till verksamhetens behov i nattvandringen.

Läs mer i avsnittet Verktyg i arbetet där hittar du en checklista för nattvandring.


Tips!
Fredrik från ICA Maxi berättar om lyckade nattvandringar för energieffektivisering.

Åtgärder för ventilation

 • Kontinuerligt underhåll och undersökning av eventuella läckor i luftkanalsystemet.
 • Följa upp driftrutiner och mäta tryckfall, energianvändning och luftflöde för att skapa referensvärden för verksamheten.

Åtgärder för belysning

 • Underhåll av armaturer för bästa ljusspridning.
 • Planera utrymmen och aktiviteter i lokaler för att optimera användandet av dagsljus.

Åtgärder för lokalvärme

 • Se över om temperaturer kan sänkas beroende på behov.
 • Stäng portar, fönster och dörrar när de inte används.

Åtgärder för lokalkyla

 • Reducera kylbehovet genom att minska värmebelastning från maskiner, solinstrålning och belysning.
 • Kontrollera så att lokalen inte kyls och värms samtidigt.

Åtgärder för tryckluft

Minska luftläckage genom att täta läckage, både ofta och löpande. De allra flesta tryckluftssystem läcker och även ett litet läckage kan generera stora energiförluster och onödiga kostnader.

Åtgärder för transporter

 • Ta fram en företagspolicy för resor och möten som styr mot resurseffektiva alternativ.
 • Inför resfria möten, minimera tjänsteresor och välj tåg framför bil och flyg.
 • Inför sparsam körning, vilken kan reducera bränsleförbrukning med upp till 20 procent samt minska kostnader för service och underhåll.
 • Logistikplanera och ruttoptimera.  


Tips! Andreas från ICA berättar om optimering som en ständig process.


Tips!
Fredrik från ICA Maxi berättar om investeringsfria åtgärder för energieffektivisering.