Möt företag som genomfört en webbutbildning

Möt några av de företag som valt att komma igång med sitt energiarbete genom att gå webbutbildningen Energismarta företag. Utbildningarna ger dig möjlighet att lära dig mer om energieffektivisering kostnadsfritt och när du själv har tid.

Ebba Sandström, miljösamordnare,
Sandströms elfirma
– Kursen har ett bra innehåll som är enkelt att förstå och väldigt pedagogiskt. Den ger konkreta tips som alla har användning för i vardagen. Det är positivt att man kan välja de delar man vill titta på och att man enkelt kan gå tillbaka till delar som man vill se igen. Kursen ger både en bra grund i energieffektivisering, men passar även den erfarne för att friska minnet och få nya tips och tankesätt. Jag tycker att kursen var roligt uppbyggt – inte som det gamla vanliga!

Joacim Johansson, VD Astrid Lindgrens värld
– Som för många andra företag och inom besöksnäringen har hållbarhetsfrågorna för oss varit viktiga över tid, allt från energiförbrukning, avfall till transportfrågor. Webbkursen Energismarta hotell gav på ett enkelt sätt många bra verktyg hur man kan arbeta för att ännu bättre och lättare kunna bidra till en mindre energiförbrukning som är positivt för både miljö och företagets plånbok.

Daniel Flodkvist, konstruktör/produktspecialist, Rehobot
– Webbkursen är, trots sitt viktiga innehåll, lekfull och lättsam vilket gör att det blir lätt att komma igång. Den känns modern och pedagogisk samt ger en välkomnande introduktion till ett väldigt viktigt steg mot en energieffektivare värld.

Christoffer Ferm, kvalitetschef, R-man
– Min upplevelse var att det var lätt att skapa ett konto och det tekniska fungerade bra. Utbildningen upplevde jag som lätt att förstå och informativ. Min tanke är att använda materialet som hjälp för att starta upp ett mer aktivt arbete mot minskad resursförbrukning. Jag ser det som en del i rätt riktning för att vara attraktiv för både befintliga och nya kunder, samt framtida medarbetare på R-man.

 

Carola Nilsson, ägare, Hotell Hammarstrand
– Att jaga energimonster var inget som gjordes i vår verksamhet tidigare, men efter att både jag och personalen genomförde Energismart Restaurang och Energismart Hotell pratar vi numera ofta ström, elanvändning och så vidare. Detta är ett fantastiskt bevis på att utbildningen gav något och att man tänker till i sitt arbete vad gäller energianvändning. Dessa utbildningar är riktigt bra uttänkta. Det behöver inte handla om stora, svåra och kostsamma åtgärder, det gäller bara att ”energera sig” (engagera sig i energifrågor).

 

Lotta Boman

Lotta Boman, VD, Sigtunahöjden Hotell & Konferens
Foto: Sara Appelgren

– Jag tycker att utbildningarna är ett lättsamt, konkret och annorlunda sätt att komma igång med sitt hållbarhetsarbete. För mig som chef blir det enklare att skapa engagemang för energifrågorna bland mina medarbetare med hjälp av utbildningarna. De ger en bra introduktion på en grundläggande nivå, men passar även företag som kommit lite längre i sitt energiarbete.

 

 

Suzanne PareniusSuzanne Parenius, VD, Hjortviken Konferens
Foto: Marie Ullnert

– För oss på Hjortviken har utbildningen väckt många tankar. För vår del handlade det om att börja genom att ta ett steg i taget och göra hållbarhet till en integrerad del i vårt utvecklingsarbete. Med bra verktyg, som en webbutbildning, har vi fått än mer engagerade medarbetare och visar för våra gäster att vi tar ansvar. Det är både tillfredsställande, värdefullt och i slutänden dessutom lönsamt!

 

 

Caroline StrindmarCaroline Strindmar, hållbarhets- och livsmedelsstrateg, Visita
Foto: Visita

– Utbildningen visar med konkreta exempel att det går att öka energieffektiviseringen med enkla metoder. Mycket kan bli bättre om alla på hotellet eller restaurangen förstår att deras val av produkter och maskiner spelar roll. Bilden av hållbarhetsarbetet som något kostsamt stämmer inte, utan det handlar både om att minska klimatpåverkan samt öka lönsamheten och konkurrenskraften hos företagen.

 

Välj din kostnadsfria kurs här:
Fastigheter
Fordonsverkstad
Gjuteri
Hotell
Installatör
Livsmedelsföretag
Restaurang
Teknikföretag
Trä- och möbelföretag