Klimat och miljö

Vårt arbete inom klimat och miljö syftar till att snabba på samhällets omställning till fossilfrihet och nettonollutsläpp.

Energimyndigheten har tillsammans med flera andra myndigheter ansvar för att Sverige ska uppnå de nationella miljömål som fastställts av riksdagen. Dessutom ansvarar vi för att vid behov föreslå åtgärder för miljöarbetets utveckling.

Den svenska klimatpolitiken bygger till stor del på samarbete inom EU med lagstiftning och styrmedel, exempelvis systemet för utsläppshandel. Energimyndigheten administrerar den svenska delen av EU:s register över utsläppshandel.

Vi ansvarar för Sveriges program för internationella klimatinsatser, som ska minska de globala utsläppen av växthusgaser. Vi bidrar också med expertis till den svenska delegationen i FN:s klimatförhandlingar.