A Challenge from Sweden

A Challenge from Sweden är ett program som syftar till att främja transformativ systemförändring i samhället i förhållande till energi- och klimatpolitiska mål.

Inom ramen för verksamheten genomförs projekt där målsättningen med respektive projekt är kommersialisering av innovativa lösningar och affärsmodeller. Projekten utgår ifrån ett önskat framtida samhällstillstånd, och samlar kunder vilka efterfrågar innovativa lösningar inom området och tillsammans med dessa efterfrågar vi sedan de bästa lösningarna. De innovativa lösningarna demonstreras därefter i en representativ demonstrationsmiljö.  

Gemensam väg framåt

Metoden i A Challenge from Sweden bygger på att vi lär tillsammans, att vi samlar de intressenter som krävs för att en transformativ förändring ska ske samt att vi tillsammans med marknaden undersöker de mest ändamålsenliga tekniker och affärsmodeller i förhållande till önskat framtida samhällstillstånd. Processen tar sin utgångspunkt ifrån förkommersiell upphandling och lämpar sig för både offentliga och privata företag.  

Internationella innovationstävlingar för bästa förutsättningar 

A Challenge from Sweden använder Internationella innovationstävlingar för att låta företag tävla om de bästa lösningarna i förhållande till adresserade samhällsbehov. Att använda internationella tävlingar skapar även förutsättningar för deltagande företag att attrahera kompetens och samarbeten från en internationell arena. Det främjar även svensk konkurrenskraft.

Vill ni veta mer ta kontakt med:
Charlotte Lejon 016-544 20 93