Leverantör

Är du leverantör av en innovativ lösning som bidrar till ett hållbart energisystem?

Här hittar du information om vilka finansieringsmöjligheter Energimyndigheten erbjuder samt vilka projekt och innovationstävlingar du kan ansöka till.

Genom nätverket i A Challenge from Sweden får du som innovatör:

  • RELATIONER: Tillgång till ett internationellt nätverk av ledande förändringsagenter som driver på utvecklingen av ett hållbart energisystem och hållbara mobilitetstjänster
  • KUNSKAP: Kunskapsdelning och erfarenhetsutbyte rörande nya lösningar inom energi, mobilitet och stadsplanering samt hur dessa kan implementeras och upphandlas effektivt genom priser och tillgång till upphandlingsprocesser som samlar flera behovsägare 
  • EVENT: Möjlighet att delta vid events baserade på medlemmarnas behov och utvalda utmaningar samt information och inbjudan till internationella events inom området
  • PROJEKT: Möjlighet att delta i projekt och satsningar inom framtidens stransport och energi.