Aktörsdialoger

En viktig del av Energimyndighetens arbete inom Nationellt Centrum för CCS är att skapa en effektfull aktörssamverkan genom att delta i och arrangera aktörsdialoger om CCS.

Energimyndighetens aktörssamverkan genomförs genom direkt dialog med nationella och internationella företag, myndigheter, akademi och intresseorganisationer. På myndighetsnivå arbetar Energimyndigheten särskilt i dialog med Havs- och vattenmyndigheten, Naturvårdsverket och Sveriges geologiska undersökning.

Havs- och vattenmyndigheten

Naturvårdsverket

Sveriges geologiska undersökning

Energimyndigheten arrangerar också årligen en nätverksträff inom ramen för Nationellt Centrum för CCS. I maj 2022 arrangerades nätverksevenemanget tillsammans med enheten Hållbar industri inom ramen för Industriklivet för att underlätta dialog mellan dem som har eller önskade söka stöd för CCS-projekt inom detta initiativ.

Se inspelningen av evenemanget från 2022: